Skeptik Sözlük

Tuhaf inançların, gülünç aldatmacaların ve tehlikeli yanılgıların bir derlemesi

The Skeptic's Dictionary

by
Robert Todd Carroll

the truth is in here!
SkepDic.com

 

 

 

 

İçindekiler

Skeptik Sözlük Hakkında

Giriş

A

astroloji

C

Carlos Castandeda

chi

D

déjà vu

von Däniken, Erich

F

feng shui

I

İklim değişikliğini reddedenler

K

kadim astronotlar

M

Mason

Maya Kehaneti (2012)

N

Nostradamus

T

tarot

teozophi

Transandantal Meditasyon