Skeptik Sözlük

Tuhaf inançların, gülünç aldatmacaların ve tehlikeli yanılgıların bir derlemesi

The Skeptic's Dictionary

by
Robert Todd Carroll

the truth is in here!
SkepDic.com

 

Maya Kehaneti (2012)

Tzuhtz-(a)h-oom u(y)-uxlahuun pik (ta) Chan Ahaw, ux(-te') Uniiw. Uht-oom ? Y-em(al) (?) Bolon Yookte' K'uh ta (?). ("Onüçüncü pik Dört Ahaw’da bitecek, üçüncü K’ank’in? Gerçekleşecek(?) Dokuz Adım Ağaç Tanrı(lar)ına (?).”)

Dünya 21-12-2012’de sona ermeyecek. En azından Maya’lara göre ermeyecek, ki Mayalar gezegenin geleceği hakkında Medyum Memiş, Rezzan Kiraz, Ömer Çelakıl ya da Nostradamus kadar bilgi sahibiydiler, yani aslında hiçbir şey bilmiyorlardı.Mayaların dünyanın sonu hakkında ya da uydurma gezegen Nibiru hakkında bildikleri ‘sıfır’, ‘zero’, ‘hiç’ ya da ‘yok’tan ibarettir.

Klasik Dönem olarak bilinen Maya şehir kültürü M.S. 250 yılından M.S.900 yılına kadar Meksika’nın Yucatan Bölgesi ve Orta Amerika’da filizlenmiştir. Bu dönem sırasında Mayalar tapınaklar ve eserler inşa etmiş, çeşitli sanat eserleri ve yazıtlar meydana getirmiş, astronomik gözlemlerine devam etmiş ve bir şehirler ağı kurmuşlardır. Bu şehirler yüzyıllar boyunca ormanın altında gizli kalmışlardır. Guatemala’da yapılan kazılar Maya kültürünün M.Ö. 200 ile M.Ö. 150 yılları arasında bir hayli ilerlemiş olduğunu gösteriyor.

Yucatan harabelerindeki en önemli buluntulardan birisi de Mayalardan kalma çeşitli takvimlerdi. Bunlardan bir tanesi Uzun Hesap takvimiydi ki 1,872,000 günlük bir döngüye sahipti, bu döngü Büyük Daire olarak biliniyordu. Bu takvime göre döngü zamanının tekrar ilk güne dönmesi 21 Aralık 2012’de olacaktır. Belli ki Maya kökenliler için bu takvim artık pek bir şey ifade etmiyor çünkü bu medeniyet  yaklaşık bin yıl önce yıkıldı. (Maya soyundan gelen insanların hala yaşamasına ve kültürlerini devam ettirmelerine rağmen) Bununla beraber, bu tarih, kıyamet peygamberleri ve dünyanın sona ereceği ya da Yeni çağ veya bir Değişim’in başlayacağı günü Mayaların bildiği müjdesini yayan John Coleman gibi Yeni Çağ astrologları için büyük öneme sahiptir. ( Maya hiyeroglifleri ve imla işaretleri takvimin ne anlama geldiğini açıklamamızda yetersiz kalmıştır). Kendi medeniyetlerinin çöküşünü öngörmekte başarısız kalmaları da ayrıca talihsizliktir.

 Jared Diamond’a göre;

Ünlü Maya Uzun Hesap takvimi M.Ö.3114 yılının Ağustos 11’inde başlar – aynı bizim kullandığımız miladi takvimin Hristiyan çağının ilk yılı olan Ocak 1’de başlaması gibi. Büyük bir ihtimalle Mayalar da ... kendi takvimlerinin  ilk gününe bizim yaptığımız gibi bir anlam atfetmişlerdi fakat bunun ne olduğunu bilmiyoruz. (Diamond 2005: 167)

Yeni Dünya’da Maya takviminin ilk yılından 2500 yıl sonrasına kadar yazılı herhangi bir tarihi eser yoktur, fakat Orta Amerika’da Maya takviminin ilk yılında tarım yapılmaya başlandığına dair bulgular vardır. Bu sadece tesadüf olabilir çünkü tarım yapılan alanlar Mayaların şehirlerini inşa ettiği bölgeler değillerdi.

Maya Uzun Hesap takvimi gün(kin)den 144,000 güne (baktun) uzanan karmaşık bir birim sistemine sahiptir.

Maya klasik kültürü pek çok erdeme sahip olmuş olabilir fakat bunların arasında geleceği görmenin olması çok düşük bir ihtimal. Fakat bu gerçek Maya astronomisi hakkında çok acaip bazı spekülasyonlar yapılmasını engellememiştir. Bu kurguları ortaya atanlar kendilerine sormalıdırlar: kendilerinin gelişmiş bilgeliklerini kendi medeniyetlerinin yokolmasını engellemekte kullanamayan bir medeniyetin gelecek binyılllarda neler olacağını tahmin etmekle ilgilenmiş olmasının olasılığı nedir? Maya liderleri karşı karşıya kaldıkları beşeri sorunları çözmek için planlama yapacak kadar geleceği görememişlerdir:küçük bir alanda çok fazla insan,çevrenin tahribi, tarım teknikleri ve ormansızlaşma sonucu toprak veriminin azalması, kuraklık (kısmen kendi ormanlarını yok etmeleri sonucu), ve benzeri. Neden Maya peygamberlerinin geleceği görmekte İbrani peygamberlerinden ya da Nostradamus’dan daha yetenekli olduklarını düşünelim ki?

“Kozmik” Maya

Dee Finney'in Maya Kehanetleri internet sayfası  "Kozmik" Maya fikrini beslemektedir. Finney'in kehanet spekülasyonları kaynağını çoğunlukla Charles Gallenkamp’ın Maya: Kayıp Bir Uygarlık Bilmecesi ve Yeniden Keşfi  kitabından almaktadır. “21 Aralık 2012’de, “galaktik ve solar düzlemler arasında bir hizalanma” gerçekleşecektir.Kış dönümü güneşi “Samanyolu ile çakışacak”tır. Bu durumun da bir çeşit “kozmik göksel bir portal” açması beklenmektedir. Bu hizalanmanın bir resmini buradan  görebilirsiniz. Fakat bu resim sadece John Major Jenkins gibi bir astrolog tarafından açıklanabilmektedir:

“Eğer 21 Aralık 2012 tarihi için standart bir yıIdız haritası hazırlayacak olursak olağanüstü herhangi bir durum gözlemlemeyiz. Araştırmalarım sırasında bu şekilde hedefimden sapmıştım, ta ki Linda Schele’nin son kitabı Maya Kozmosu bana bir ipucu sağlayana dek.Büyük olasılıkla bu kitaptaki en heyecan verici yeni bilgi Maya Kutsal Ağacı’nın astronomik anlamının açıklanmasıdır. Etkileyici miktarda ikonografik bulgudan yola çıkarak ve keşfine giden yöntemleri cömertçe paylaşarak, Linda Schele, Kutsal Ağaç’ın Samanyolu kuşağının tutulum çemberi ile kesişim noktasından başka birşey olmadığı sonucuna varmıştır.Gerçekten de, Samanyolu Galaksisi, Maya imgeleminde önemli bir yer tutmuş gibi görünüyor. Örneğin, 8. Yüzyıl Tikal’den kalma bir oyma kemik üzerinde çeşitli tanrıların batmakta olan uzun bir kano üzerinde bir tasviri bulunmaktadır.Betimleme gece gökyüzünü gösterir ve kano da Samanyolu’dur, gece gelirken ufukta batmaktadır ve tanrılar da yakın takımyıldızları temsil etmektedir.

İnanılmaz güzellikte bir Maya şehri olan Palenque, Kutsal Ağaç motifleriyle ve astronomik olaylara göndermelerle doludur.  Krallar Ormanı kitabında Schele ve Freidel, Kutsal Ağaç’ın ekliptik düzlemine gönderme yaptığını belirtmiştir. Açıktır ki sadece resmin bir parçasıydı bu, çünkü Pacal’ın (Maya Kralı’nın) ölümde göğe yükselişinin tasviri sadece ekliptik düzlemini betimlememekte, ayrıca ölüler dünyasına da kutsal bir geçiş yolunu anlatmaktadır. Samanyolu ve ekliptik düzleminin kesişim noktası kutsal kaynak ve başlangıcı temsil etmektedir. [ Belli ki, Jenkins Pacal’ın lahiti üzerinde yeralan ve göbek bağı olduğu söylenen bir tasvirden çıkan Kutsal Ağaç betimlemesini yorumluyor.]”

Güneş’in Kutsal Ağaç ile M.S.755 yılı 3 Aralık’ta birleşmesi gerçek olmasına rağmen, yüzyıllar içerisinde gerçekleşen eksen sapması birleşme zamanının kış dönümüne denk gelmesine sebep olmuştur. Öyleyse, gerçek çakışmaya ne kadar yakınız bugün?Tam olarak kış gündönümü güneşinin Galaktik Ekvator ve ekliptik-Maya Kutsal Ağacı kesişim noktası ile çakışmasının ne zaman olmasını beklemeliyiz? Herhangi bir astronom size günümüzde Samanyolu’nun Yay Takımyıldızı içinden ekliptik ile kesiştiğini ve bu alanın nebulalar ve yüksek yoğunluklu cisimler ile dolu olduğunu söyleyecektir. Esasında, Samanyolu’nun Yay Takımyıldızı’ndaki ekliptik ile kesişimi Galaktik Merkez’in de doğrultusudur.

Herhangi bir astronom size büyük bir ihtimalle güneşimiz ve Samanyolu üzerindeki herhangi bir nokta ile kesişimin Dünya gezegeni için kıyamet anlamına geleceğini de söyleyecektir. Her halükarda, Mayaların  Uzun Hesap takvimini yorumunda Jenkins yalnız değildir.

Guetamalalı bir antropolojist ve Maya tarihi ve takvimleri araştırmacısı olan Carlos Barrios da benzer bir yorumda bulunmuştur.Ona göre,Uzun Hesap takviminin Aralık 2012’de sonlandığı doğrudur, fakat dünya sonlanmayacaktır. Takvimin bitişi bir çeşit değişim zamanını işaret etmektedir.Barrios, Mayaların kahin olduğunu reddetmemektedir yine de, ona göre takvimleri Cortez’in 1519’daki gelişini önceden haber vermiştir.

“Maya takvimlerinin zaman,mevsim ve döngü anlayışlarının karmaşık olduğu ortadadır. Mayaların bazıları 10 milyon yılı aşkın bir süreyi hassas olarak gösteren 17 değişik takvimi vardır. Bu takvimler arasında 1987’den beri tüm dünyada ilgi gören takvim Tzolk'in veya Cholq'ij olarak adlandırılmaktadır.Pleiades döngüsünü temel alan ve çağlar öncesinde geliştirilmiş olan bu takvim hala kutsal olarak kabul edilmektedir. Yerli halklar kendi takvimlerinde tarihlerinin önemli dönüm noktalarını izlemişlerdir.Örneğin, bu takvimlerden sorumlu olan Maya görevlileri (Meksikalılarca adlandırıldığı şekilde) Ce Acatal yılında önemli bir gün işaretlemişlerdir. Bu gün için, önemli bir atanın geri döneceğinin kehaneti vardır, “bir kelebek gibi dönecektir”. Miladi takvimde, bu gün 21 Nisan 1519 Pazartesi gününe denk gelmektedir ki o gün Hernando Cortez ve beraberinde 11 İspanyol kalyonundan oluşan filosu doğudan gelip bugün Vera Cruz olarak bilinen yerde  Meksika kıyısına ayak basmışlardır.

İspanyol gemileri kıyıya yanaştığı zaman, yerliler neler olacağını bekliyorlardı.Gemilerin şişmiş yelkenleriyle görüntüsü gerçekten de okyanus yüzeyinde bir grup kelebeği andırıyordu.”

Barrios’un yerli gözcü gruplarının ne düşündüğünü nasıl bildiğini bilemiyoruz.  ( Ben kendimi sahile doğru yaklaşan filoyu gören yerli gözcü gruplarının yerine koyduğumda bir grup kelebek değil sadece bela görüyorum.Neden benim bakışım Barrios’unkinden farklı? Yoksa elimizdeki verileri kendi inançlarımıza uyması için yorumluyor muyuz?) 

Bu 17 takvimin sonuna eriştiğimizde bu “değişim” nasıl birşey olacak?

“Solar meridyenin galaktik ekvatorla kesişimi ve Dünya’nın galaksinin merkezi ile hizalanması tarafından işaretlenen ve bundan kaynaklanan bir yeni çağ başlayacaktır.

Aralık 21,2012’de gündoğumunda 26,000 yıl sonra ilk kez Güneş, Samanyolu ve ekliptik düzleminin kesişimi ile birleşecektir. Bu kozmik çakışma, Kutsal Ağaç veya Hayat Ağacı olarak adlandırılan ve dünyanın tüm ruhani geleneklerince hatırlanan ağacın cisimleşmesidir. Bazı gözlemciler 2012’de galaksinin kalbiyle gerçekleşecek bu hizalanmanın, dünyanın içinden geçecek bir kozmik enerji kanalı açacağını, gezegeni ve üzerinde yaşayanları temizleyerek yeni bir titreşim düzeyine yükselteceğini söylemektedirler.”

Bu gerçekten de kulağa güzel geliyor ve hepimiz de titreşim düzeyimizin yükseltilmesini dörtgözle beklemeliyiz. Fakat, dünyevi faktörler Maya krallarının ve soylularının kendi medeniyetlerinin sonlanmasından çok sonra gerçekleşecek bir Yüksek Titreşim Çağı’nın başlangıcını tahmin etmekten daha çok kendilerini zenginleştirmek ve anıtlar yaptırmak gibi kısa süreli projeler ile ilgilendiklerini işaret etmektedir (Diamond 2005:177)  

İçindekilere Dön