Skeptik Sözlük

Tuhaf inançların, gülünç aldatmacaların ve tehlikeli yanılgıların bir derlemesi

The Skeptic's Dictionary

by
Robert Todd Carroll

the truth is in here!
SkepDic.com

 

Giriş

Skeptik Sözlük doğaüstü, okült, paranormal ve sahtebilimler konusunda tanımlamalar, tartışmalar ve makaleler içermektedir. Adı geçen konuların herhangi birisine ya da hepsine birden atıfta bulunurken ‘okült’ terimini kullanıyorum, bu yüzden okuyucu bilmelidir ki Skeptik Sözlük okült konuların detaylı bir sunumunu yapmamaktadır. Hiç değilse, en azından, bu çalışma okült edebiyat Golyat’ına karşı bir Davudi karşı duruştur. ( Ç.N.: Golyat, kutsal kitaplarda adı geçen yenilmez ve güçlü bir savaşçı, Davut ise onu bir sapanla yenmeyi başaran bir çocuktur). Rasgele attığımız bu taşın hedefini bulacağını umarım. Fakat Davut’un tersine benim çok az inancım var ve Golyat’ın yenilebileceğini sanmıyorum. Şüpheciler onu biraz yaralayabilirler fakat sözlerimiz hiçbirzaman öldürücü olamayacaktır. Golyat kanıtlar ve tartışmalar ile öldürülemez. Fakat yine de, okuyucuların çoğu çalışmalarımızdan etkilenebilir ve Golyat’ın gerçekte ne olduğunu anlayabilir: Sahte bir kurtarıcı. Özellikle bu çalışma gençlere yöneliktir. Golyat’ın zayıflıklarını sergilemeyi ve böylece de okuyucunun onun gücünü sorgulamasını ve vaatlerinden kuşku duymasını sağlamayı amaçlıyorum.

‘Şüphecilik’, sorgulayan ve kuşku duyan bir insanın zihinsel durumunu ya da genel davranışını tanımlarken kullanılabilir. Fakat genelde, ‘şüphecilik’ (‘skeptisizm’) özellikle doğaüstü ya da paranormal iddialarla ilgili kuşku ya da inanmazlık anlamına gelir. ‘Şüphecilik’, aynı zamanda mutlak bilginin elde edilemez olduğunu ve yaklaşık ya da göreceli bir kesinliğe ulaşmak için sorgulamanın bir şüphelenme süreci olduğunu söyleyen felsefi anlayışa da işaret edebilir. Skeptik Sözlük, şüpheciliğin tüm anlamlarıyla alakalı olsa da, bu eserin meydana gelmesindeki esas motivasyon yazarın okült, paranormal, psişik ve dini olgulara karşı kuşkuları ve inançsızlığıdır.

İnançsızdan çok inanan kişiye hitap eden bir dünyada yaşıyoruz. Cezalandırılma korkusu, dışlanma ve alaya alınma kendi yolunu arayan bir insanın önünde büyük engellerdir. Fakat değerleriniz ve inançlarınız başkaları tarafından seçilmişse ve size uymuyorsa, mutsuzluk eninde sonunda sizi bulacaktır.

İçindekilere Dön