Skeptik Sözlük

Tuhaf inançların, gülünç aldatmacaların ve tehlikeli yanılgıların bir derlemesi

The Skeptic's Dictionary

by
Robert Todd Carroll

the truth is in here!
SkepDic.com

 

iklim değişikliğini reddedenler

İklim değişikliğini reddedenler, ormansızlaştırma ve insanların diğer türden etkilerinin - karbondioksit gibi -  daha fazla sera gazını açığa çıkartarak gezegenimizin ikliminde tahrip edici ve geri çevrilemez etkiler bırakıyor olduklarının kanıtlarını inkar eden bir azınlıktır.    

Bilim dünyasının fikir birliğinin özütü, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin ‘İklim Değişikliği 2007’ raporunda ifade edilmiştir. Diğer şeylerin yanında, fikir birliğinin özü, küresel ısınmanın gerçekleşiyor olduğu ve insan faaliyetlerinin -yükselen deniz seviyeleri ve fırtınaların şiddeti gibi olguları arttıran- iklim değişikliğine gözle görülür ölçüde katkıda bulunduğudur. Bilim dünyasının ortak görüşünün IPCC raporlarındaki her şey ile uyuştuğunu söylemek mantıksız olacaktır, özellikle de bu raporlar üzerinde çalışan tüm bilim adamlarının herbir madde üzerinde birbirleriyle aynı görüşü beyan etmedikleri gözönüne alındığında.

Önemli bir açıdan bakıldığında, zaten iklim değişikliği üzerindeki ortak görüşün ne olduğu çok da fark etmez, çünkü önemli olan dünyanın güçlü hükümetlerinin hangi politikaları uyguladıklarıdır ve bu hükümetler bilimi göz ardı etmektedirler. Eğer bilimi göz ardı etmezlerse, ortak görüşün tamamen kesin olmadığını tartışan reddedici grubu karşılarında bulmaktadırlar. Böylece, her zaman gittiğimiz yolda gitmeye devam etmemiz aklanır. Güçlü hükümetler, bilimin ortak görüşü politikalarıyla uyuştuğu zaman ya da felaketler ortaya çıktığında ya da çıkmak üzereyken zorunda kaldıkları için bilimin sesini dinlemektedirler.

İçindekilere Dön