Skeptik Sözlük

Tuhaf inançların, gülünç aldatmacaların ve tehlikeli yanılgıların bir derlemesi

The Skeptic's Dictionary

by
Robert Todd Carroll

the truth is in here!
SkepDic.com

 

Mason

Mason, uluslararası laik kardeşlik yapılanmaları olan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar ya da Kadim Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar üyesi kişidir. Masonlar localar halinde organize olmuşlardır. Loca grupları Büyük Loca veya Büyük Doğu organizasyonuna dahildirler fakat tüm locaların bağlı olduğu ve onları yöneten tek bir kurum yoktur.


Masonluğun başlangıcı konusu tartışmalıdır fakat organize olmuş ilk loca 1717’de İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Masonlar localarındaki diğer kişileri ‘kardeş’ olarak kabul ederler, fakat diğer localardaki kişileri eğer sadece bağlı bulundukları Büyük Loca o locaları tanıyorsa ‘kardeş’ olarak kabul ederler. Masonlar bazen gizli topluluklar olmakla suçlanırlar çünkü sadece üyelerinin anlayacağı birbirini tanıma işaretleri kullanırlar, el sıkma, parola veya belirli sözcükler gibi.
Masonluk, gizli bir topluluk, klan, din ya da din düşmanı bir tarikat değildir, Illuminati’nin de arkasında değildir fakat çoğunlukla bu şekilde suçlanır. Büyük Doğu locaları yüce bir varlık inancına gereksinim duymazlar. Din ve devletin birbirinden ayrılmasını ve ‘özgürük, eşitlik ve kardeşlik’ idealini savunurlar.


Anti-Masonik duygular çeşitli kitaplar ve kişilerce yaratılmıştır. Mesela 1827’de, üyelik isteği reddedilen William Morgan, basımcı David Miller ile beraber ‘Masonluğun Teşhiri’ adında bir suçlama kitabı yayımlamıştır. Kitabın kendisinden daha fazla, basında yeralan, ve kitabın basılmasını takiben Morgan’ın Masonlar tarafından sırlarının açıklanması yüzünden öldürüldüğü hikayeleri anti-Masonik duygular uyandırmıştır. (Kanıtlar o sıralarda Morgan’ın borçları yüzünden tutulduğu hapisten kaçtığı ve iz bırakmadan şehirden ayrıldığı üzerinedir.)


Masonlara yapılan tipik saldırıların güncel olanları Jim Shaw (1988: Ölümcül Yanılsama: Üst Liderlerden Biri Tarafından Masonluk İfşa Ediliyor) ve Charles Madden (1995:Masonluk – İnsanoğlunun Gizli Düşmanı: Resmi Güncel Katolik Beyanatlarla) tarafından yazılmıştır. Bu karalama yazıları genelde insanlığın kardeşliğine olan Masonik inanca ve güçlü, ahlaklı bir karakterin örgütlü dinle bir bağlantısının olmadığı görüşüne muhalefet tarafından motive edilmiş görünmektedir. ABD’de bu şekilde negatif duygular Hristiyan evanjelist Pat Robertson ve talk-show sunucusu Art Bell gibi insanlar tarafından canlı tutulmaktadır.


1868’de, Pittsburgh’da Ulusal Hristiyanlık Derneği kurulmuştur ki bu derneğin tek amacı dışarıya kapalı toplulukları dünyadaki tüm kötülükler için suçlamaktır. Ulusal Hristiyanlık Derneği halen faaliyetine devam etmektedir ve hala Masonları siyasi suikastler, cinsel ahlaksızlığın öne çıkarılması ve diğer tüm kötülükler gibi konularda sorumlu tuttukları kapalı toplulukların başında saymaktadır.


Bu uzun saldırı tarihine rağmen Masonlar hala çoğalmaya devam ediyor. Tüm dünyada 4 milyonun üzerinde üyeleri var. Ayrıca Shriner’lar gibi Masonlarla bağlantısı olup Masonların sosyal ve vakıf işlerine katkı sağlayan topluluklar da vardır.  ABD’de ünlü Masonlar George Washington, Harry Houdini, Benjamin Franklin ve Thurgood Marshall olarak sayılabilir.

 

 

İçindekilere Dön