Skeptik Sözlük

Tuhaf inançların, gülünç aldatmacaların ve tehlikeli yanılgıların bir derlemesi

The Skeptic's Dictionary

by
Robert Todd Carroll

the truth is in here!
SkepDic.com

 

Nostradamus (1503-1566)

Michel Nostradamus, 16.yüzyılda yaşamış bir doktor ve astrologdu. Modern takipçileri onu neredeyse bir peygamber gibi görürler.Kehanetlerini çalışanlar açısından bunlar büyüsel özelliklere sahiptirler: Tahmin edilen olaydan önce karışık ve anlaşılmazlardır, fakat söz konusu olay gerçekleştikten sonra birdenbire apaçık hale gelirler.

Nostradamus, 100’lük gruplar halinde dörtlükler yazmıştır.(Yüzyıllar) (Not: Aşağıdaki tüm dörtlüklerin modern Fransızca’ya çevirileri esoterism.com sitesinden alınmıştır. Tercüme eden kişi ismini vermemeyi tercih etmiştir.) Şüpheciler Nostradamus ‘kehanetleri’ni deli saçması olarak görmüşlerdir. Örneğin:

L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois Du ciel viendra grand Roy deffrayeur Resusciter le grand Roy d'Angoumois. Avant après Mars régner par bonheur.

Yıl 1999 yedi ay Gelecek gökyüzünden büyük Dehşet Kralı Moğollar’ın büyük kralını diriltmek için Mars iyi şansla hüküm sürdükten önce ve sonra(X.72)

Hiç kimse, Nostradamus’un en fanatik takipçileri bile, bu pasajın Temmuz 1999’dan önce ne anlama geldiği hakkında en ufak bir fikre sahip değildi. Fakat, John F. Kennedy Jr., karısı Carolyn Bessette ve kızkardeşi Lauren Bessette Temmuz 18,1999 tarihinde bir uçak kazasında ölünce geçmişten geleceğe haber veren bu kahinler olayı ‘kehanet’e bağlayacak şekilde cilaladılar.Aşağıda internetten alınan bir örnek bulunmakta:

“John F. Kennedy Jr.'ın Temmuz 1999’da başına gelen uçak kazası ‘Gelecek gökyüzünden büyük Dehşet Kralı’ dizelerince anlatılıyor olabilir mi? ‘Büyük Dehşet Kralı’ terimi acaba ölüme karşı insan korkusunu ve bedensel yaralanmayı anlatıyor olabilir mi? Mümkündür!”

"Mümkündür!"—işte gerçekten de çok ince bir terminoloji.Hiç olmazsa diğer müritler Nostradamus’un 11 Ağustos 1999’daki güneş tutulmasını işaret ettiğini söyleyebilecek kadar sağduyuluydular. Bazıları da bir NASA uzay kapsülünün düşüp dünyaya çarpacağından korkmuşlardı.

Bazıları da Nostradamus’un 28 Ocak 1986’daki Challenger uzay mekiği faciasını tahmin ettiğini düşünmüşlerdi. Tabii ki, çok geç olana kadar bu olayları tahmin ettiğini anlayamamışlardı. Pasaj aşağıda:

D'humain troupeau neuf seront mis à part,
De jugement & conseil separés:
Leur sort sera divisé en départ,
Kappa, Thita, Lambda mors bannis égarés.


İnsan güruhundan dokuzu gönderilecek
Tavsiye ve muhakemeden uzak olarak:
Kaderleri yola çıkışlarıyla mühürlenecek
Kappa, Thita, Lambda sürgün edilmiş günahkar

Faciaya yol açan arızalı halkaya ‘thiokol’ sebep olmuştu. Bu kelimede ‘k’, ‘th’ ve bir ‘i’ bulunmaktadır. Dokuz yerine yedi kişinin ölmesini boşverin.Geri kalanı zaten birsürü farklı senaryoya uydurabilmek için yeteri kadar muğlaktır.

Erika Cheetham gibi gerçek müminler, (The Final Prophecies of Nostradamus’un yazarı, 1989), Nostradamus’un bombaların, roketlerin, denizaltıların ve uçakların icadını tahmin ettiğine inanmaktadır. Onlara göre, Nostradamus, 1666’daki Büyük Londra Yangını’nı, Adolf Hitler’in yükselişini ve daha pek çok olayı tahmin etmiştir.

Skeptikler, Nostradamus’un dörtlüklerinin yorumlanmasına şüpheyle yaklaşırlar.(Randi,1993) Almanya’da Adolf Hitler’in iktidara gelmesini haber verdiği iddia edilen dörtlüğü James Randi ve Cheetham’ın nasıl farklı yorumladıkları aşağıda:

Bêtes farouches de faim fleuves tranner;
Plus part du champ encore Hister sera,
En caige de fer le grand sera treisner,
Quand rien enfant de Germain observa. (II.24)

Cheetham versiyonu:

Açlıkla vahşileşen hayvanlar nehirleri geçecekler,
Savaşın en büyük kısmı Hitler’e karşı olacak.
Büyük adamların demirden bir kafese konmalarına neden olacak,
Almanya’nın oğlu hiçbir kanuna uymadığında.

Randi versiyonu:

Açlıktan kudurmuş hayvanlar nehirleri yüzerek geçecekler,
Ordunun büyük kısmı Aşağı Tuna’ya karşı olacak
Büyük olan demirden bir kafese konacak
Çocuk olan kardeş hiçbirşeye uymadığında.

İki çeviri de pek anlamlı görünmemesine rağmen, en azından Randi’ninki ‘Hister’in bir insana değil, coğrafi bir alana işaret ettiğini tanımaktadır. “Germania” için de durum böyledir; Tuna’nın kuzeyi ve Ren’in doğusu arasında kalan Avrupa’nın eski bir bölgesini tanımlamak için kullanılır. Ayrıca Roma İmparatorluğu’nun –günümüzde kuzeydoğu Fransa ve Belçika ile Hollanda’nın bir bölümü olan – bir parçasını anlatmak için de kullanılır. (Hitler’in çocukluk çağında yaşadığı evin yakınındaki Tuna bölgesinin antik ismi olduğu için bazıları Hister kelimesinin kesinlikle ona işaret ettiği görüşündedirler.)

Eylül 11, 2001

11 Eylül 2001’de teröristlerin uçak kaçırmalarından ve Birleşik Devletler’e karşı gerçekleşen saldırılardan sonra, Nostradamus’un aslında bunları tahmin etmiş olduğuna dair bir söylenti yayılmıştı. Aşağıdaki dörtlükler ispat olarak sunulmuştu:

Yeni yüzyılın yılında ve dokuz ayda,
Gökyüzünden gelecek büyük bir Dehşet Kralı…
Gökyüzü yanacak kırkbeş derecede.
Yangın yaklaşıyor büyük yeni şehre…

York şehrinde büyük bir çöküş olacak,
2 ikiz kardeş ayrılacak kaos ile
Hisar düşerken büyük lider mağlup olacak
Üçüncü büyük savaş başlayacak büyük şehir yanarken

Bu dörtlükler uydurmadır. İlk iki satır, Yüzyıllar X, dörtlük 72’den değiştirilmiş gibi görünmektedir:

L'an mil neuf cent nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roi d'Angoumois.

Ya da Türkçe’de,

Yıl 1999 yedi ay 
Gelecek gökyüzünden büyük Dehşet Kralı

Nostradamus “yeni yüzyıl ve dokuz ay” için herhangi bir gönderme yapmamıştır.

Aşağıdaki iki satır, Yüzyıllar VI,dörtlük 97’den:

Cinq et quarante degrés ciel brûlera,
Feu approcher de la grand cité neuve,

Türkçesi,

Kırkbeş derecede gökyüzü yanacak,
Yangın yaklaşacak büyük yeni şehre.

Bazı kişiler 45 derecenin New York’un enlemine denk geldiği söylentisini yaydılar, fakat Central Park’ın enlemi 40° 47' N’ye rastlamaktadır. Düşük bir zeka ürünü olarak “45 derecede gökyüzü yanacak” ifadesi terörist saldırılara bir şekilde uydurulmuştur. VI.97’nin devamı şöyledir:

Instant grand flamme éparse sautera,
Quand on voudra des Normans faire preuue,

Türkçesi:

Bir anda büyük dağınık bir alev sıçrayacak,
Norman’ların ispatı istendiğinde.

Bu satırlarda, olanlara muğlak olarak en yakın ifade “büyük dağınık bir alev”dir. En düşük zeka bile bir şekilde “Normanların” “ispatı”nın ne anlama geldiğini anlayabilir. ( 911’de Rollo liderliğinde bir grup İskandinavyalı akıncı Sen nehrinden gemiyle geçerek Fransız kralını Fransız bölgesinden çekilmeye zorlamıştır. Tesadüf mü?)

Bu uydurmalardan daha iğrenç olansa Silvia Brown, Patricia McLain ve James Van Praagh gibi medyumların olay olduktan sonra saldırıları tahmin ettiklerini öne sürmeleridir. Browne bir de ‘kadir-i mutlak’ olmadığı için olayları bizlere önceden haber veremeyeceğini söyleme küstahlığını da göstermiştir. Birinin bunu bilmesi için zaten medium olmasına da pek gerek yoktur.

Barbara ve David P.Mikkelson’un Şehir Efsaneleri sayfasına göre uyduruk dörtlüklerden bir tanesi 1997 yılında Brock Üniversitesi (Kanada) öğrencisi olan Neil Marshall tarafından yazılmıştır. Marshall “Nostradamus’un yazdıklarının son derece şifreli olduğu için aslında her anlama çekilebileceklerini göstermek istemiş”tir. Eğer biraz hayalgücümüz varsa herhangi bir olayı Nostradamus’un pasajlarına ya da Bob Dylan’a uydurabiliriz. 1981 yılında, Dylan Angelina adında bir şarkı yazmıştır ki 11 Eylül’ü Nostradamus’un yazdıklarından çok daha açık bir şekilde haber vermektedir:I

Siyah bir Mercedes savaş alanında gidiyor…
Hizmetçilerin yarı ölü, sense dibine kadar
Grup grup adamlar görüyorum, cenneti güçle elde etmeye çalışan
Devlerin vadisinde, yıldızlar ve çizgilerin patladığı
Tanrı’ya dua ediyorlar ve kutsal olmayan yerlerde ağlıyorlar

Son olarak, Paris’teki College de France’dan Jean-Claude Pecker’in görüşüne göre Nostradamus gelecekeki olayları değil, fakat kendi çağının ve öncesinin olaylarını tasvir etmiştir. Pecker’e göre Nostradamus bunları bir çeşit şifreli Fransızca ile yazmıştır çünkü belalı bir dönemde yaşamaktadır ve sürekli tehdit altındadır.(Skeptical Inquirer, Eylül/Ekim 2001, p. 81).

Nostradamus’un tahmin edemeyeceği şey ise 20.yüzyılda tek kişilik bir sanayi haline geleceğiydi. Basımevleri Nostradamus’un pasajlarından çıkarılan en son yorumları bastıkça hiçbir zaman parasız kalmayacaklardır. 

İçindekilere Dön